Zadzwoń +48 601 35 41 33

TRAWA-GRASS

mgr inż. Mirosław Pecura

plantacje trawników:

  • Gdańsk ul. Tuchomska 10
  • Kaszuby rejon Sierakowic, Lęborka

Tel. 601 35 41 33

trawa-grass@wp.pl

 

Często zadawane pytania

Jak przygotować podłoże do założenia trawnika?

Trawniki dobrze rozwijają się na glebach o pH w granicach 5,5 - 6,5 oraz o wysokim stopniu przepuszczalności wodno powietrznej. Podłoże przed założeniem trawnika powinno być dobrze rozrównane i lekko utwardzone, aby nie deformować jego powierzchni w procesie zakładania.

Jaka jest różnica między trawnikiem "Z GRUNTU" (podłoże przepuszczalne) a trawnikiem "Z FOLI" (podłoże nieprzepuszczalne)?

Hodowla trawnika "W GRUNCIE" to najbardziej rozpowszechniona na świecie metoda produkcji trawnika o całej gamie mozliwych zastosowań. Wszystkie najlepsze i najbardziej wyeksponowane trawniki jakie widzimy w TV, np. na boiskach piłkarskich, kortach trawiastych czy polach golfowych są uzyskiwane technologią hodowli "W GRUNCIE". Dotyczy to także np trawników zakładanych przed mistrzostwami Europy W POLSCE i na Ukrainie EURO 2012 w minionym roku. Można przy tej naturalnej technologi hodowli trawnika w sposób dowolny przygotować mieszankę traw o najwyższych parametrach nie patrząc tutaj na ograniczenia które niesie ze sobą technika hodowli trawnika na "NA FOLI"(dodajmy jest to w praktyce iście polski wynalazek którego twórcą w naszym kraju był 40 lat temu mój gdański przyjaciel i nestor polskich trawników inż. Antoni Hempel.)

Podjęcie się przez niego właśnie wtedy takiej techniki hodowli trawnika wynikało przede wszystkim z ogromnej bariery technologicznej która 40 lat temu istniała w Polsce a której swoiste "przełamanie" w naszym kraju w wiekszym zakresie nastąpiło dopiero tak naprawdę kilkanaście lat temu). Zarówno wśród trawników "Z FOLI" jak i "Z GRUNTU" istnieje ponadto spora różnica w jakościach z uwagi na cele które stawia się tym trawnikom ale i samą jakośc wykonania. Generalizując technologia hodowli trawnika "NA FOLI" wyklucza w praktyce stosowanie tam mieszanek traw nie zawierających traw ekspansywnych, np. żywic, traw o szybkiej wegetacji z uwagi na potrzebę występującą w tej technologi równie szybkiego "związania gruntu" rozłożonego na foli przez rozwijający się system korzeniowy traw (deszcze i burze po siewie w tej technice praktycznie niekiedy całkowicie niszczą zasiewy i uniemożliwiają hodowle "NA FOLI" trawników bez udziału w nich traw ekspansywnych - w praktyce więc nie stosuje się takich rozwiązań).

Tak więc tzw trawniki "Z FOLI" choć mogą niekiedy przewyższać jakością niektóre inne trawniki wcale nie muszą dawać rozwiązań lepszych w dłuższej perspektywie czasowej przede wszystkim z uwagi na wysoki w nich udział w praktyce traw ekspansywnych o szybkiej wegetacji, stanowiących pozniej nie lada uciążliwośc w pielęgnacji ale i np. w odporności trawnika na choroby związne z okresem zimy czy zacienieniem. Nie ma więc moim zdaniem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie - KTÓRY Z TYCH TRAWNIKÓW JEST LEPSZY… Zależy to od celów jakie stawia się trawnikowi, perspektywy czasowej z jakiej patrzy sie na trawnik, ważności estetyki w ocenie trawnika, samej jakości wykonania poszczególnych trawników, techniki i jakości pózniejszych prac pielęgnacyjnych itd.

Reasumując problem TECHNIKA HODOWLI TRAWNIKA W GRUCIE umożliwia w praktyce pozyskiwanie trawników bez jakichkolwiek ograniczeń co do ich składu czy budowy warstwy nośnej, są one dobrze rozkrzewione i na ogół minimum dwuletnie ("z foli" kilkumiesięczne i w praktyce zawsze z wysokim udziałem traw ekspansywnych uciążliwych w koszeniu,mniej odpornych na okres zimy i znacznie obniżających estetykę trawnika w okresie pózniejszym z uwagi na "wypieranie" z runi trawnika traw bardziej szlachetnych przez szybko rosnące i ekspansywne).

Kiedy zakładać trawnik z rolki?

Trawnik z rolki można zakładać od wczesnej wiosny do póznej jesieni. Przy sprzyjających warunkach pogodowych i dodatnich temperaturach można to zrobić nawet w grudniu należy jednak pamiętać o tym, iż w niskich temperaturach będzie powoli postępował proces jego ukorzeniania. Przy zakładaniu trawnika w środku lata, przy wysokich temperaturach i nasłonecznieniu należy szczególną uwagę zwrócic na zapewnienie trawnikowi właściwej wilgotności.